• สมรภูมิไอเดีย BC02 เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติก

 • วันออกอากาศ : 25 Sep 2015
 • .
   
  สิ่งประดิษฐ์ "เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติก" ไอเดียจากน้องๆ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จ.ลำปาง ที่เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยเฉพาะจำนวนขยะที่เพิ่มขึ้น และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงไป รวมไปถึงยังย่อยสลายได้ยาก
   
   
   
   
  จึงมีความคิดที่จะนำขวดพลาสติกที่เป็นขยะย่อยสลายยาก มาจึงได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเป็น"เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติก" เพื่อนําเส้นพลาสติกที่ได้ไปทํางานหัตถกรรม จักรสาน และสามารถใช้ทดแทนเชือกได้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูคลิปทีม "เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติก" ในรอบคัดเลือก 17 ทีม 
   
   
   
   
  ร่วมโหวตทายผลว่าทีมนี้เป็นผู้ชนะ พิมพ์ BC 02 แล้วส่งมาที่ 4838483 ผู้ที่ทายผลได้ถูกต้อง จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโทรศัพท์ iPhone 6 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง (โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธ.ค.2558)