กติกาการร่วมสนุก

1 สามารถร่วมโหวตสิ่งประดิษฐ์ที่ท่านชื่นชอบได้ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2558 – 25 ธันวาคม 2558

2 ผู้ร่วมโหวตสามารถร่วมสนุกได้จำนวนไม่จำกัด (โหวตสิ่งประดิษฐ์ซ้ำได้ทุกๆ 5 นาที)

3 การตัดสินรางวัล "Social Choice’s Awards โหวตสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ออนไลน์ " จะแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • 3.1รางวัลของทีมนักประดิษฐ์
  • 3.2 รางวัลอื่นๆ ในส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมโหวต
  • ** โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าของรางวัล

4 ในกรณีที่ผู้ร่วมสนุก ได้รางวัลมากกว่า 1 รางวัลขึ้นไป จะได้รับสิทธิเพียง 1 รางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น

5 ผู้ที่ได้รับรางวัล Social Choice’s Awards โหวตสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ออนไลน์ เป็นเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ที่จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) จากมูลค่าของรางวัล

6 การโหวต และ ผลโหวต รางวัล "Social Choice’s Awards โหวตสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ออนไลน์ " ไม่มีผลหรือเกี่ยวข้องกับการส่ง SMS ของทางรายการสมรภูมิไอเดีย

7 สำหรับผู้ที่ทำการโหวตมากที่สุด ทางทีมงานจะพิจารณาจากจำนวนการโหวตทั้งหมดตลอดระยะเวลากิจกรรม

8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Copyright © 2014 | www.bectero.com | All rights reserved.