เงื่อนไขเเละของรางวัล

1 ระยะเวลากิจกรรมได้ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2558 – 25 ธันวาคม 2558

2 วิธีการคัดเลือกผู้ที่ได้รับของรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลสำหรับทีมนักประดิษฐ์ , รางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมโหวต จะทำการคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขการรับรางวัลดังต่อไปนี้

  • 2.1 รางวัลของทีมนักประดิษฐ์

  • ผู้ชนะเลิศ คือผู้ที่ได้รับการโหวตสูงที่สุด จะได้ทุนต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ มูลค่า 10,000 บาท และประกาศนียบัตร รางวัลสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ออนไลน์
  • ผู้รองชนะเลิศ คือผู้ที่ได้รับการโหวตสูงสุดในลำดับถัดมา จะได้รับของรางวัล บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เเละซีฟู้ต ที่ Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien มูลค่ารางวัลละ 4,600 บาท จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ2 ที่นั่ง) และประกาศนียบัตรรางวัลขวัญใจสิ่งประดิษฐ์ออนไลน์
  • 2.2 รางวัลอื่นๆ ในส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมโหวต

  • ผู้ที่ร่วมโหวตให้ทีมสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ออนไลน์(ทีมที่ได้รับการโหวตมากที่สุด) จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรรับประทานอาหาร ณ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ที่ The Okura Prestige Bangkok มูลค่ารางวัลละ 3,600 บาท จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ2 ที่นั่ง)
  • ผู้ที่ร่วมโหวตให้ทีมขวัญใจสิ่งประดิษฐ์ออนไลน์ (ทีมที่ได้รับการโหวตมากที่สุดเป็นลำดับที่ 2) จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ที่ Le Meridien Bangkok มูลค่า รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ2 ที่นั่ง)
  • ผู้ที่ร่วมทำการโหวตสูงที่สุด โดยคุณสามารถโหวตทีมใดก็ได้ ซึ่งทำให้จำนวนครั้งการโหวตคะแนนรวมสูงสุด เพียงเท่านั้น!! ก็รับไปเลย บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เเละซีฟู้ต ที่ Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien มูลค่ารางวัลละ 4,600 บาท จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ2 ที่นั่ง)

3 สำหรับผู้ที่ทำการโหวตมากที่สุด ทางทีมงานจะพิจารณาจากจำนวนการโหวตทั้งหมดตลอดระยะเวลากิจกรรม

4 หากเลยกำหนดระยะเวลาในการติดต่อรับรางวัล รายการขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลนั้นๆ และขอโอนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีท่านต่อไป

5 ทางรายการขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาและให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามที่ทางรายการแจ้งไว้

6 ทางรายการขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขการรับรางวัลหลังจากที่ได้ผู้ชนะแล้ว

7 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้ เเละไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น

8 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9 ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น

10 ของรางวัลตั๋วดูหนัง เป็นรางวัลพิเศษ ไม่จำกัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลกับกิจกรรมที่เป็นของรางวลัเป็นบุฟเฟ่ต์

Copyright © 2014 | www.bectero.com | All rights reserved.